Juridisch voorbehoud

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6 III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie (bekend als LCEN), worden gebruikers van de website etoh.agency hierbij op de hoogte gebracht van de juridische kennisgeving. 

Verbinding maken met en browsen op deze site (etoh.agency) door de gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze juridische kennisgevingen, die toegankelijk zijn via de pagina "Juridische kennisgevingen".

APPLICATIE-EDITOR

De website etoh.agency wordt beheerd door:

Bedrijfsnaam: SAS ETOH

Hoofdkantoor: 1A Rue du 26ème Dragons – 21000 DIJON

RCS Dijon onder nummer 828397745

Publicatiemanager: Audrey CHAILLET

Contact adres :

DATA HOST

De website etoh.agency wordt gehost door:

Bedrijfsnaam: Kinsta Inc.

Hoofdkantoor: 8605 Santa Monica Blvd #92581

West Hollywood, CA 90069

Verenigde Staten

Contact adres :

CH – 1201 Genève – Zwitserland

Bedrijfsnummer: CH – 660 – 0059996 – 1

VOORWAARDEN

U kunt de algemene gebruiksvoorwaarden raadplegen via de Algemene voorwaarden pagina of vraag ze aan op het volgende adres: , met vermelding in het onderwerp "Algemene voorwaarden etoh.agency website".

PERSOONSGEGEVENS

U kunt toegang krijgen tot de methoden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens via de Privacybeleid pagina op deze site of door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de afdeling op het adres:

WEBSITE

EtOH zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de site etoh.agency te allen tijde toegankelijk is, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid. EtOH kan het op elk moment bijwerken en onderhouden.

De etoh.agency-site is een showcase-site met strategische, operationele en digitale adviesdiensten voor de wijn-, bier- en sterke drankindustrie.

EtOH stelt alles in het werk om de verstrekte informatie te verifiëren, maar is niet aansprakelijk voor eventuele omissies, fouten, onnauwkeurigheden of tekortkomingen die daarin voorkomen.

EtOH mag alle informatie die op de site van etoh.agency staat te allen tijde wijzigen en is ter zake niet gebonden aan enige resultaatsverbintenis.

De informatie kan afkomstig zijn van EtOH of haar partners.

Alvorens enige informatie te gebruiken, moet de gebruiker alle gebruikelijke verificaties uitvoeren. 

Intellectuele eigendom

De etoh.agency-site, de handelsmerken, de domeinnaam, de databases die daar verschijnen en alle inhoud zijn het exclusieve eigendom van ETOH of haar partners. Elke reproductie of volledige of gedeeltelijke weergave van deze elementen door welk procedé dan ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van ETOH is verboden en vormt een inbreuk die strafrechtelijk en civielrechtelijk wordt bestraft door de Wet op de Intellectuele Eigendom.

LINKS

ETOH Indien een link op de site de internetgebruiker doorverwijst naar een andere site, is niet verantwoordelijk voor enige informatie die op deze andere site verschijnt, of voor de acties, inactiviteit, weglatingen of nalatigheid van die andere site.

Aansprakelijkheid

ETOH is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook die kan worden veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker als gevolg van het bezoeken van de etoh.agency-site en door een bug die op de etoh.agency-site kan verschijnen. 

ETOH is vrij om inhoud die door een gebruiker op de site is gepubliceerd te modereren, zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling, en om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen als deze inhoud niet in overeenstemming is met de Franse wetgeving of de redactionele keuzes van ETOH.

CREDITS

etoh.agency website: EtOH Digital

Uw winkelwagen
Er zijn geen artikelen in de winkelwagen!
Ga door met winkelen
0